Blog

Oliver Silvérus UX/Art Director

Posted by:

Oliver har 14 års erfarenhet som UX/Art Director. Uppdragen omfattar vanligtvis design och framtagning med utgångspunkt från användarens perspektiv och arbetar vanligtvis nära utvecklarteamet för att säkerställa användargränssnittet.

0

About the Author:

  Related Posts
  • No related posts found.