Mobimake levererar konsulter för enskilda uppdrag där efterfrågad spetskompetens varierar från uppdrag till uppdrag. Från vårt nätverk föreslår vi den konsult som passar bäst för uppdraget. Detta är en stor fördel om man jämför med ett konsultbolag med egna anställda som ofta ser sig tvingade att sälja ut sina lediga konsulter på uppdrag, eftersom varje konsult utan uppdrag är en hög lönekostnad.
Vi arbetar med att uppnå bra kvalité i våra åtaganden genom ”hög närvaro”. Vi följer aktivt våra underkonsulters projekt. Det innebär möten och uppföljning med såväl kundens kontaktperson som den egna konsulten.
Några av våra samarbetspartners. Alla har sin specialitet och passar för olika uppdrag. Vi har erfarenheten och kan föreslå den konsult som passar exakt för ditt uppdrag. Det kan gälla teknik, bransch och faktiskt många gånger personlighet.

Kjell Källberg

Kjell Källbergs bakgrund är främst inom offentlig sektor med över 30 år i ledande befattningar och drivande inom stora utredningar och upphandlingar.

Nu arbetar Kjell som egen företagare, med affärsidé att med mer än 40 års erfarenhet från IT-branschen erbjuda seniora konsulttjänster inom flera områden. I samarbete med Ulf Aronsson erbjuds en unik kompetens baserad på såväl beställar- som leverantörskompetens.

 

Lena Gunnarsson UX-designer

Lena är industridesigner och jobbar som digital AD/UX interaktionsdesigner. Lena brinner för användarupplevelsen, utformning av tilltalande, enhetlig, användbar och funktionell informationsgrafik. Gärna nya tekniska lösningar, olika plattformar med mycket interaktivitet och funktioner.

Lena arbetar användarcentrerat är innovativ, strategisk, strukturerad och resultatinriktad med kundens affär i fokus. Formgivning, interaktionsdesign, digitaltjänsteutveckling, skisser, prototyper, wireframes, expertgranskningar och guidelines är det Lena främst jobbar med. Men också målgruppsanalyser, användartester, användbarhets-ˇ‐ utvärderingar, förstudier, krav, affärsutveckling och föreläsningar.

Mathias Johnsson Franzén webbarkitekt

Mathias är senior systemutvecklare med mer än tio års erfarenhet av design och konstruktion av IT-system. Sin mångåriga erfarenhet som systemutvecklare i komplexa IT-system med höga krav på skalbarhet, prestanda och säkerhet i kombination med sin pedagogiska och kommunikativa kompetens har gjort Mathias till en effektiv och lösningsinriktad arkitekt och ledare av agila utvecklingsteam.

Mathias arbetar främst med Java Enterprise tekniker, öppen källkod och XML. Problemlösning, design och strävar efter att kod ska vara så enkel och tydlig som möjligt är viktigt för Mathias. Alltid uppdaterad med nyheter om tekniker och exempelfall inom sitt område.


Fredrik Söderblom säkerhetsexpert

Fredrik har genom sin långa tid i IT branschen erhållit kunskaper för att snabbt sätta sig in i nya projekt och verksamheter.  Verksamheten har framförallt varit inriktad mot säkerhetsområdet vilket lett till ett brett kunnande från såväl baskunskaper till att arbeta med säkerhetsmodeller på hög nivå. Denna erfarenhet är mycket uppskattad hos kunderna då Fredrik alltid uppskattas av såväl säkerhetsteknikerna som IT-chefer för sina expertkunskaper och öppenhjärtiga sätt.

Uppdragslängden har varierat från dagar till flera år. Fredrik har ofta rollen som arkitekt, beslutsstöd och säkerhetsrådgivare i mer än 20 år och arbetar med uppdrag både i Sverige och internationellt.

Peter Norin Nätverksexpert

Peter har genom sin fleråriga konsultverksamhet erhållit kunskaper att snabbt sätta sig in i nya projekt och verksamheter. Peter tar ofta rollen som problemlösare och genomför detta i samarbete med kunderna vilket uppskattas.

Peter har ett gediget nätverkskunnande baserat på sin erfarenhet från stora driftsmiljöer som TDC fd WinEasy/SongNetwork till mer avskärmade miljöer. Stor bredd på uppdragen har gett ovärderlig kunskap och en nästan intuitiv känsla för nätverk och vad som betecknas som hög säkerhet och tillförlitliga system.

 

Jon Wikman webbutvecklare

Jon Wikman arbetar med utveckling av webbapplikationer och generell systemutveckling med Java/J2EE. Inom systemdesign och systemintegration har Jon solid erfarenhet av Java med spetskompetens inom publiceringslösningar (CMS) och moderna WEB tekniker. Speciellt har Jon mycket hög kompetens och erfarenhet inom Site Vision.

Han har betydande erfarenhet inom E-handel. Jon är en duktig teknisk problemlösare med ett stort intresse för komplexa system. Jons förmåga att ta till sig nya teknologier och verksamheter gör honom till en mycket effektiv konsult.


Tina Sandblom Frontend-utvecklare

Tina har lång erfarenhet av systemutveckling och ett brinnande intresse för teknik. Hon är drivande, tar snabba beslut och är bra på att bygga upp och upprätthålla goda relationer med kunden. Hon har en bred teknisk bas som kombinerad med hennes nyfikenhet som gör att hon lätt kan sätta sig in i olika teknologier. Tina är engagerad och tar stort ansvar för sin uppgift. Hon har haft uppdrag inom många olika branscher, vilket gett henne mycket erfarenhet av olika system och problemställningar.

Systemutveckling både frontend- och backendutveckling, webbutveckling, GUI, CMS, EpiServer, C#, HTML5, CSS3, JavaScript, ASP.NET, MS SQL, e-handel, responsive design

Joachim Dagerot webbutvecklare

Joachim har mycket lång erfarenhet (sen 1995) av att arbeta med utveckling både i stora och små installationer. Han har en bred kompetens gällande web och intranät. Joachim har både designat och varit den som skrivit kod i ett flertal stora projekt inom en rad olika branscher. Han har ett användarperspektiv på det han gör och är noga med att produkterna både skall se bra ut och fungera i användarnas dagliga miljö. Joachim har bland annat skrivit artiklar inom Lotus/Domino och webservices för IBM DeveloperWorks.

Marcus Fordal UX

  • 13 års erfarenhet av digital konceptutveckling, UX- och UI-design
  • Stor vana vid att leda & genomföra krävande, komplexa, digitala projekt
  • Nyfiken, driven och prestigelös

Under de senaste tretton åren har Marcus varit delaktig i ett stort antal digitala projekt med fokus på tjänsteutveckling och gränssnittsdesign inom webb, mobilt och skärmbaserade applikationer. Erfarenheterna har givitstor vana vid att leda, driva och genomföra komplexa designprocesser. Marcus har arbetat med flera av Sveriges mest välkända organisationer, banker, produkt- och tjänsteföretag.


Peter Hofer UX

Peter designar produkter och tjänster som formar och utvecklar organisationer, varumärken och verksamheter. I rollen som UX Design Lead koordinerar och leder Peter designteam, designprocess och produktion. Peter definierar målgruppen samt skapar empati och förståelse genom intervjuer och observation. Visualiserar målgruppen på ett enkelt och kommunikativt sätt så att den stödjer designprocessen. Tillsammans med Mobimake arbetade Peter med att förbättra Skatteverkets Intranät.

Oliver Silvérus UX/Art Director

Oliver har 14 års erfarenhet som UX/Art Director. Uppdragen omfattar vanligtvis design och framtagning med utgångspunkt från användarens perspektiv och arbetar vanligtvis nära utvecklarteamet för att säkerställa användargränssnittet.

Erik Lindahl UX-designer

Erik har över 10 års erfarenhet som UX-designer och arbetar med användarcentrerad design, kundresor, intervjuer, effektkartor mm. Förutom UX arbetar även Erik med design av gränssnitt (UI) för webb, mobilaplar och system,


Kjell Winlund

Kjell har lång erfarenhet inom infrastruktur och datadrift. C:a 20 år inom stordatorområdet med olika leverantörsroller som kundansvarig ingenjör, produktspecialist och utbildare. Växlade över till Microsoft Server och började med Internetteknik i mitten på 90-talet. Har sedan arbetat inom statlig verksamhet 20 år med införande av webbteknik i Unix-miljö, först för allmänheten (skapade den första ”Broschyr och blankettbeställningstjänsten” samt den populära Skatteuträkningstjänsten åt RSV) men senare även för Intranät.

Utbildad inom säker webbteknik redan 1998 och har sedan dess följt utvecklingen med intresse och infört många olika tekniker för att skydda miljöer. Stor vana av komplexa driftmiljöer och problemlösning i dessa.

Mats Dahlgren

Mats Dahlgren är mycket erfaren full stack-utvecklare med betoning på PHP, med god
förmåga att snabbt få förståelse för kundernas verksamhet och därmed kunna leverera en
lösning som fungerar i den kontext den ska verka i. Utöver systemutveckling och
systemdesign, har Mats erfarenhet av att leda utvecklargrupper med blandade kompetenser
och releaseplanering.

Mats Dahlgren har också ett stort ideellt engagemang, främst inom långfärdsskridskoområdet.
Bland annat var det Mats som tog initiativ till att år 2006 bilda Skridskonätet, en internationell organisation för långfärdsskridskoklubbar. Skridskonätets huvudsakliga verksamhet är att driva webbtjänsten skridsko.net där alla åkare delar isinformation med varandra.