Blog

Peter Hofer UX

Posted by:

Peter designar produkter och tjänster som formar och utvecklar organisationer, varumärken och verksamheter. I rollen som UX Design Lead koordinerar och leder Peter designteam, designprocess och produktion. Peter definierar målgruppen samt skapar empati och förståelse genom intervjuer och observation. Visualiserar målgruppen på ett enkelt och kommunikativt sätt så att den stödjer designprocessen. Tillsammans med Mobimake arbetade Peter med att förbättra Skatteverkets Intranät.

0

About the Author:

  Related Posts
  • No related posts found.