Förvaltningsuppdrag Skatteverket Ombud och Behörigheter

 

Uppdraget bestod i att bidra till förvaltningen och vidareutvecklingen av Skatteverkets e-tjänst Ombud och Behörigheter, inklusive den tillhörande interna applikationen som Skatteverkets handläggare använder.

Tjänsten används av företagare och privatpersoner för att registrera ombud som hjälper till att hantera deklarationer och Rot-/Rut-bidrag med mera. Mobimakes underkonsult Mats Dahlgren bidrog till att göra tjänsten mer användarvänlig genom tydligare design och ändrade arbetsflöden för användarna, samt till väsentligt bättre tillgänglighet enligt WCAG-riktlinjerna.

En del ny funktionalitet som efterfrågats i användartester implementerades också. Även en del förbättringar som inte direkt syns utåt, som rör säkerhet och prestanda, gjordes under projektets gång.

Klicka här för att komma till tjänsten.