Blog

Mats Dahlgren

Posted by:

Mats Dahlgren är mycket erfaren full stack-utvecklare med betoning på PHP, med god
förmåga att snabbt få förståelse för kundernas verksamhet och därmed kunna leverera en
lösning som fungerar i den kontext den ska verka i. Utöver systemutveckling och
systemdesign, har Mats erfarenhet av att leda utvecklargrupper med blandade kompetenser
och releaseplanering.

Mats Dahlgren har också ett stort ideellt engagemang, främst inom långfärdsskridskoområdet.
Bland annat var det Mats som tog initiativ till att år 2006 bilda Skridskonätet, en internationell organisation för långfärdsskridskoklubbar. Skridskonätets huvudsakliga verksamhet är att driva webbtjänsten skridsko.net där alla åkare delar isinformation med varandra.

0

About the Author:

  Related Posts
  • No related posts found.