Mobimake innehar ramavtal med Riksgälden
inom följande områden:
• Ledning och styrning
• Infrastruktur
• Informationssäkerhet
Uppdragen ställer höga krav på erfarenhet
inom bank/finans.
Referenser på genomförda uppdrag
lämnas på begäran.
Kontakta Ulf Aronsson. 070 531 43 53

riksgälden-referens