Blog

Kjell Winlund

Posted by:

Kjell har lång erfarenhet inom infrastruktur och datadrift. C:a 20 år inom stordatorområdet med olika leverantörsroller som kundansvarig ingenjör, produktspecialist och utbildare. Växlade över till Microsoft Server och började med Internetteknik i mitten på 90-talet. Har sedan arbetat inom statlig verksamhet 20 år med införande av webbteknik i Unix-miljö, först för allmänheten (skapade den första ”Broschyr och blankettbeställningstjänsten” samt den populära Skatteuträkningstjänsten åt RSV) men senare även för Intranät.

Utbildad inom säker webbteknik redan 1998 och har sedan dess följt utvecklingen med intresse och infört många olika tekniker för att skydda miljöer. Stor vana av komplexa driftmiljöer och problemlösning i dessa.

0

About the Author:

  Related Posts
  • No related posts found.