Skatteverket tillhandahåller en rad olika beräkningstjänster för att man enkelt kunna få en preliminär uppfattning på olika belopps. Tjänsterna kräver inte inloggning.
Flera av tjänsterna är helt nyutvecklade och Mobimake deltog från start med framtagning av en initial arkitektur som bygger på Java-portlets vilka integreras med befintligt CMS-system. Arkitekturen har sedan vidareutvecklats/förnyats och bygger idag på moderna komponenter som t ex REST-tjänster och javascript-ramverket Angular.
momsrepresentationsguide-250Denna tjänst gör att man enkelt beräkna hur mycket moms av en representation som är avdragsgill. En stor hjälp framförallt för en småföretagare.
varuhandelguide-250Guiden avser handel med varor till andra länder.