Kort om Ulf Aronsson

Bakgrund
Affärsområdeschef för Eneas Unixgrupp under åren 1987-1994. Enea var pionjärer inom Unix-utveckling i Sverige och arbetet omfattade att leda en grupp om drygt 20 experter för såväl konsult- som utbildningstjänster. År 1994 grundade Ulf konsultbolaget Init med affärsidén att erbjuda experter inom Unix och begreppet Öppna System. Ulf arbetade som VD för Init under 15 år och ledde bolaget från en grupp  om 6 personer till att omfatta en omsättning på 70 milj. kr. Idag är Ulf huvudägare i Init och verksam i styrelsen.

Erfarenhet
Verksamheten har under denna tid framförallt varit inriktad mot offentlig sektor och givit stor erfarenhet av de IT-system och processer som används. Likaså skapades en struktur av ramavtal för Init gentemot offentlig sektor som gav en plattform för verksamheten. Med ett mycket gott teknikkunnande kombinerat med ett entreprenörskap genomförde Ulf många lyckade rekryteringar vilket gav Init ett högt renommé på marknaden.
I sin roll som VD och med tillhörande styrelsearbete gav detta Ulf goda erfarenheter av att leda mindre bolag från start till att bli etablerade.

Idag
Avsikten med Mobimake är nu att erbjuda seniora konsulttjänster baserade på denna kunskapsbas. Efter att ha arbetat med konsulttjänster finns nu en vision om att arbeta med produktsidan inom IT. De senaste åren har därför olika produktprojekt genomförts och ett antal spännande projekt ligger på ritbordet.

Ulfs erfarenhet inom konsultverksamhet mot offentlig sektor har lett till att Mobimake har fått förtroendet och tecknat ramavtal med olika myndigheter. Framförallt har verksamheten mot Skatteverket varit mycket intensiv de senaste 3 åren. Framförallt gäller det e-tjänster på smartphones och surfplattor. Där erbjuder nu Mobimake konsulter inom flera områden som säkerhet, UX-design, frontendutveckling, Rest-gränssnitt mm.


 

 

Vill du komma i kontakt med Ulf kan du antingen fylla i formuläret, skicka ett mail på ulf.aronsson@mobimake.se eller ring på 070 – 531 43 53

* indicates required field